CRM

CRM to aplikacja wspomagająca zarządzanie procesem sprzedaży począwszy od nawiązywania pierwszych kontaktów (np. wyszukiwanie potencjalnych klientów, mailingi), poprzez utrzymywanie kontaktów (wizyty, telefony), planowanie sprzedaży aż po fakturowanie i analizę wyników sprzedaży.

Na CRM składają się:

  • Kartoteki firm i kontaktów
  • Kalendarz zdarzeń – spotkań i telefonów
  • Zdarzenia przypisane do klienta, pracownika powalają na łatwe planowanie i raportowanie.
  • Szanse sprzedaży powalają na ilościową ocenę planowanej sprzedaży oraz realnego prawdopodobieństwa jej osiągnięcia.

Funkcjonalność CRM może być uzupełniona integracją z firmowym systemem pocztowym. Dzięki temu cała korespondencja z klientem, niezależnie kto ją prowadził, jest zgromadzona w kartotece danego klienta.