Sekretariat

Sekretariat jest jednym z podstawowych węzłów informacyjnych w organizacji. Aplikacja Sekretariat oferuje:

• Rejestracja i przekierowanie dokumentów przychodzących do konkretnych osób w organizacji
• Pełna ewidencja dokumentów wychodzących
• Jedno wspólne repozytorium dokumentów w całej organizacji
• Dostęp zależny od nadanych praw
• Pełnotekstowe dokumentu wyszukiwanie po dolnym fragmencie tekstu.