Informacja zarządcza

  • Sporządzamy sprawozdania zarządcze na podstawie zaksięgowanych danych w zakresie i formacie wzajemnie ustalonym z Klientem,
  • Przygotowujemy okresowe rozliczenia projektów, produktów lub działów,
  • Prowadzimy bieżący monitoring rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, przygotowujemy propozycje wezwań do zapłaty, not odsetkowych, itp.
  • Sporządzamy bilanse roczne oraz obowiązkowe sprawozdania finansowe, roczne rozliczenia podatku CIT w formatach wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 
  • Uczestniczymy w audycie rocznym, udzielamy wyjaśnień, zapewniamy dostęp do dokumentów.