Obsługa podatkowa i sprawozdawcza

  • Realizujemy obowiązki sprawozdawcze i podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Przygotowujemy sprawozdania dla GUS i NBP.
  • Reprezentujemy klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym,
  • Generujemy deklaracje VAT,
  • Rozliczamy roczne deklaracje CIT i PIT,
  • Wysyłamy JPK.