Księgowość

Pozwól nam działać ...

Usługi księgowe

Oferujemy pełny zakres obsług księgowych dla firm prowadzących:

 • Księgi handlowe
 • Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów.

 

Prowadzimy rejestry i ewidencje:

 • VAT
 • środków trwałych
 • wyposażenia
 • magazynów.

Obsługa podatkowa i sprawozdawcza

 • Realizujemy obowiązki sprawozdawcze i podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przygotowujemy sprawozdania dla GUS i NBP.
 • Reprezentujemy klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym,
 • Generujemy deklaracje VAT,
 • Rozliczamy roczne deklaracje CIT i PIT,
 • Wysyłamy JPK.

Informacja zarządcza

 • Sporządzamy sprawozdania zarządcze na podstawie zaksięgowanych danych w zakresie i formacie wzajemnie ustalonym z Klientem,
 • Przygotowujemy okresowe rozliczenia projektów, produktów lub działów,
 • Prowadzimy bieżący monitoring rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, przygotowujemy propozycje wezwań do zapłaty, not odsetkowych, itp.
 • Sporządzamy bilanse roczne oraz obowiązkowe sprawozdania finansowe, roczne rozliczenia podatku CIT w formatach wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 
 • Uczestniczymy w audycie rocznym, udzielamy wyjaśnień, zapewniamy dostęp do dokumentów.

Narzędzia wspomagające obieg informacji i dokumentów

Naszym klientom zapewniamy elektroniczny obieg informacji:

 • Klient wprowadza dokumenty do systemu i je opisuje,
 • Wszystkie dokumenty w systemie pozwalają na przygotowywanie podstawowych raportów i zestawień,
 • Wszelkie zestawienia i raporty z księgowości gromadzone są w jednym miejscu,
 • Ponadto klient otrzymuje proste narzędzie do fakturowania.