Obsługa zatrudnienia

W pełnym zakresie obsługujemy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne, w tym 

  • zatrudnienie,
  • zmiany,
  • zakończenie umów.

Przygotowujemy umowy o pracę oraz wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem, rejestracją w ZUS pracowników i współpracowników.

Prowadzimy bieżące konsultacje.