Kadry i płace

Znamy się na tym... Współpracujmy.

Obsługa zatrudnienia

W pełnym zakresie obsługujemy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne, w tym 

 • zatrudnienie,
 • zmiany,
 • zakończenie umów.

Przygotowujemy umowy o pracę oraz wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem, rejestracją w ZUS pracowników i współpracowników.

Prowadzimy bieżące konsultacje.

Dokumentacja kadrowa

Zajmujemy się profesjonalną obsługą kadrową firm w zakresie prowadzenia akt osobowych.

Nasze usługi kadrowe obejmują również kontrolę terminów pracowniczych badań okresowych i BHP.

Prowadzimy ewidencję urlopów, zwolnień i innych nieobecności.

Zgłaszamy do ZUS.

Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzamy listy płac, naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy.

Rozliczamy wynagrodzenia pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz osób pracujących na umowę o dzieło.

Przejmujemy kompleksową obsługę ZUS.

Przygotowujemy i składamy do ZUS deklaracje miesięczne.

Rozliczenia i zaświadczenia

Przygotowujemy rozliczenia okresowe, np. deklaracje roczne PIT.

Sporządzamy deklaracje do PFRON i GUS.

Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Portal pracowniczy

Oferujemy oprogramowanie wspomagające wymianę informacji z pracownikami:

 • ewidencja czasu pracy
 • wnioski urlopowe
 • zwolnienia lekarskie
 • obsługa delegacji
 • naliczanie kilometrówki
 • zaliczki i rozliczenie wydatków służbowych
 • ewidencja wyposażenia
 • regulaminy, ogłoszenia i komunikaty do pracowaników

Niezależnie o miejsca przebywania pracowanika portal pracowniczy zapewnia bieżącą informację oraz całą historię współpracy.