Dynamiczne listy płac

Zarządzanie płacami w dużej grupie firm

  • kilkuset pracowników
  • różne miejsca (podmioty) zatrudnienia
  • pełny wachlarz form zatrudnienia
  • wynagrodzenia zależne od efektów
  • wyliczenie płac, narzutów i podatków
  • rozliczenia pomiędzy podmiotami
  • optymalizacja kosztów pracy