Wyposażenie

Zarządzanie wyposażeniem dużej firmy kurierskiej

  • kilka tysięcy osób
  • wyposażeni w sprzęt mobliny
  • zmienna konfiguracja oraz opcje
  • wielopoziomowa struktura organizacyjna - oddziały, POKi
  • ciągły ruch - zdanie / pobranie, aktualizacja, rekonfiguracja
  • pełna ewidenccja powierzonego majątku
  • historia napraw i zdarzeń technicznych
  • inwentaryzacja w biegu
  • obsługa formalna - umowy, protokoły, zobowiązania