Kontroling 

  • Budujemy systemy kontrolingu i rachunkowości wewnętrznej 
  • Analiza funkcjonowania systemu ewidencji
  • Projektowanie i usprawnienia w kontrolingu
  • Ustalanie kluczowych mierników w organizacji oraz sposobu ich monitorowania
  • Ustalenie zasad ewidencji danych finansowych oraz pozafinansowych - zgodnie ze specyfiką biznesu
  • Opracowywanie polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.