Zarządzanie finansami

Wspomagamy zarządzanie finansowe 

  • Optymalizacja struktury finansowania (doradzamy dobór optymalnych form finasowania działalności)
  • Organizacja finansowania projektów
  • Udział w negocjacjach z bankami, firmami leasingowymi, inwestorami
  • Pomoc w zoptymalizowaniu poziomu i struktury kapitału obrotowego
  • Zaplanowanie działań w celu wzrostu efektywności poprzez wzrosty wydajności lub redukcje kosztów
  • Opracowanie strategii negocjacyjnej z dostawcami.