Doradztwo finansowe

Znamy się na prowadzeniu firm ...

Rozwój i planowanie

Wspomagamy rozwój i planowanie w przedsiębiorstwie klienta

 • Wspomagamy proces pozyskiwania kapitału
 • Pomagamy w przygotowaniu business planów
 • Opracowujemy modele, plany i analizy finansowe
 • Weryfikujemy plany operacyjne.

Procesy wewnętrzne w firmie

Wspomagamy wewnętrzne procesy w firmie

• Pomagamy w procesie opracowania budżetów
• Analizujemy, usprawniamy i wdrażamy systemy kontroli wewnętrznej
• Oferujemy nadzór nad działem księgowym klienta.

Zarządzanie finansami

Wspomagamy zarządzanie finansowe 

 • Optymalizacja struktury finansowania (doradzamy dobór optymalnych form finasowania działalności)
 • Organizacja finansowania projektów
 • Udział w negocjacjach z bankami, firmami leasingowymi, inwestorami
 • Pomoc w zoptymalizowaniu poziomu i struktury kapitału obrotowego
 • Zaplanowanie działań w celu wzrostu efektywności poprzez wzrosty wydajności lub redukcje kosztów
 • Opracowanie strategii negocjacyjnej z dostawcami.

Kontroling 

 • Budujemy systemy kontrolingu i rachunkowości wewnętrznej 
 • Analiza funkcjonowania systemu ewidencji
 • Projektowanie i usprawnienia w kontrolingu
 • Ustalanie kluczowych mierników w organizacji oraz sposobu ich monitorowania
 • Ustalenie zasad ewidencji danych finansowych oraz pozafinansowych - zgodnie ze specyfiką biznesu
 • Opracowywanie polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.