Aplikacje dedykowane

Tworzymy ....

Łączymy kompetencje informatyczne, zarządcze i procesowe.

Wykorzystyjemy efektywną platformę do tworzenia aplikacji na zamówienie.

Dzięki temu w bardzo krótkim czasie przygotowujemy oprogramowanie, które automatyzuje procesy biznesowe. 

 • pomagamy w opanowaniu kryzysów organizacyjnych
 • zmniejszamy ilość ludzkiej pracy do wykonania
 • ewidencjonujemy zdarzenia
 • udostępniamy analizę efektywaności działań

 

Poniżej tylko niektóre ze zrealizowanych projektów.

 

 

Wyposażenie

Zarządzanie wyposażeniem dużej firmy kurierskiej

 • kilka tysięcy osób
 • wyposażeni w sprzęt mobliny
 • zmienna konfiguracja oraz opcje
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna - oddziały, POKi
 • ciągły ruch - zdanie / pobranie, aktualizacja, rekonfiguracja
 • pełna ewidenccja powierzonego majątku
 • historia napraw i zdarzeń technicznych
 • inwentaryzacja w biegu
 • obsługa formalna - umowy, protokoły, zobowiązania

 

Śledzenie przesyłek

Zarządzanie przesyłkami rejestrowanymi u jednego z operatorów pocztowych

 • obsługa awizacji nadań
 • śledzenie drogi przesyłek
 • wyszukiwanie konkretnych przesyłek
 • monitorowanie dostarczenia do obiorcy
 • obsługa Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru
 • obsługa zwrotów i reklamacji
 • raportowanie

Dynamiczne listy płac

Zarządzanie płacami w dużej grupie firm

 • kilkuset pracowników
 • różne miejsca (podmioty) zatrudnienia
 • pełny wachlarz form zatrudnienia
 • wynagrodzenia zależne od efektów
 • wyliczenie płac, narzutów i podatków
 • rozliczenia pomiędzy podmiotami
 • optymalizacja kosztów pracy